ԳՅՈՒՄՐՈՒ N 41 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ
Հայաստանի Հանրապետություն, Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Եղիշե Չարենցի փողոց
ՃԱՆԱՉԵԼ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՈՒՆ ԵՎ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Դպրոցը վիթխարի ուժ է, որը վճռում է ժողովուրդների ու պետությունների կենցաղն ու ճակատագիրը: Դպրոցը արվեստանոց է, որտեղ ձևավորվում է  աճող սերնդի միտքը: Հարկավոր է  այն ամուր պահել, եթե չենք ցանկանում ձեռքից բաց թողնել  ապագան: <<Գյումրու N 41 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նպատակը սովորողների մեջ հայրենասիրություն, աշխատասիրություն, արժանապատվություն, մարդասիրություն դաստիարակելն է, նրանց հոգիներում բարության և խիզախումի սերմեր ցանելը: Մենք հոգում ենք աշակերտների դաստիարակության և ուսման մասին, որպեսզի լավը դառնա շատ ավելի լավ, իսկ վատը փոխվի ու դառնա լավ: Մենք սովորեցնում ենք ջանասիրությամբ ուսումնասիրել ու անել լավ բան, ավելի ջանասիրությամբ` ավելի լավ բան և ամենաջանասիրությամբ` լավագույնը: Խրիմյան Հայրիկի անունը կրող կրթօջախը շարունակում է պատվով կատարել իր առջև դրված խնդիրները` առաջնորդվելով Ֆ.Բեկոնի <<Գիտելիքը ուժ է, ուժը` գիտելիք>> կարգախոսով:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
«Խոնարհ հերոսներ»
 
«Սիրում ենք քեզ Հայ զինվոր»
Միջոցառումը կազմակերպել էր IV «Ա» դասարանի դասղեկ Ժ. Ստեփանյանը: Հրավիրված էին ազատամրտի վետերաններ, զինվորականներ: Աշակերտները
 
կարողացան հուզել դահլիճը իրենց երգերով, ասմունքով: Հնչեցին հայրենասիրական երգեր, մեծարեցին քառօրյա պա տերազմում զոհված հայորդիներին: Շատ հուզիչ ու տպա վորիչ էր «Զինվորի վերադարձը» փոքրիկ բեմականացումը:
Ապրիլյան պատերազմի օրերին դպրոցի աշակերտները մի մարդու նման որոշեցին հագուստ ու սնունդ ուղարկել սահմանին կանգնած մեր զինվորներին: Նրանց օգնեցին դասղեկները և ծնողները:
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հայտարարություն

Հայտարարվում է մրցույթ` ՀՀ Շիրակի մարզի «Գյումրու№41 հիմն. դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  աշխարհագրություն (12 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար: Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է` ըստ դասաբաշխման:
Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր և բանավոր` ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:
Մրցույթին մասնակցելու համար անձըհանձնաժողովին է ներկայացնում `

  1. Հաձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձև 1),
  2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)`«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-ր  1-ին մասին պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,
  1. Անձնագրի պատճենը,
  2. Ինքնակենսագրություն(Ձև 4),
  3. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում),
  4.  1 լուսանկար` 3x4 չափի,
  5. Այլ պետությունների քաղաքացիները ` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք,
  6. ՀՀ արականսեռի քաղաքացիները ներկայացնումեն նաև զինգրքույկ:

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև 2019թ. մարտի 5-ըներառյալ,  ամեն օր ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:
Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի` ըստ կարգի:
Մրցույթը տեղի կունենա 2019թ.-ի  մարտի 12-ին` ժամը 14:00-ին, Շիրակի մարզի Գյումրու 41-րդ հիմնական դպրոցում, հասցեն` ք.Գյումրի, Ե.Չարենցի 4:
Տեղեկություններիհամարզանգահարել` (0312) 2 89 67:

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետություն,
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, 
Եղիշե Չարենցի փողոց
Հեռախոս + 374 312 38967

Կայքի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Գյումրու N 41 դպրոցին: Կրկնօրինակելու կամ արտատպելու դեպքում կտուգանվեք ըստ համապատասխան օրենքի ուժով:

 

Գյումրու N 41 հիմնական դպրոց © 2016-2018