ԳՅՈՒՄՐՈՒ N 41 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ
Հայաստանի Հանրապետություն, Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Եղիշե Չարենցի փողոց
ՃԱՆԱՉԵԼ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՈՒՆ ԵՎ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
I դասարանի ընդունելության համար պահանջվում են ներքոհիշյալ փաստաթղթերը
 • Ծնողի դիմումը
 • Երեխայի ծննդյան վկայականի պատճենը
 • Տեղեկանք հաշվառման մասին /անձնագրային բաժին/
 • Երկու լուսանկար   /3X4 չափի /
 • Երեխայի բժշկական քարտը
 • Եթե վկայագրված չէ, ապա բժշկից փաստաթուղթը
Տեղեկատվություն դպրոցի լիզենզիայի վերաբերյալ
  • Դպրոցն իրավունք ունի իրականացնելու
  • Տարրական հանրակրթական ծրագիր /լիցենզիա Ա N 0950/
  • Հիմնական հանրակրթական ծրագիր /լիցենզիա Ա N 0959/
  • Միջնակարգ հանրակրթական ծրագիր /լիցենզիա Ա N 0783/
  • Նոր ընդունվող աշակերտի փաստաթղթերը պետք է ներկայացնել եռօրյա ժամկետում:
  • I դասարանցիների փաստաթղթերը ընդունվում են մինչև օգոստոսի 31-ը:
  • 01.01.2018թ. դրությամբ<<Գյումրու N 41 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի աշակերտների թիվն է 544:
  • Դասարանների թիվը - 20
  • Աշակերտների թիվը ըստ դասարանների.
  • I - 66 աշակերտ
  • II - 68 աշակերտ
  • III - 75 աշակերտ
  • IV - 92 աշակերտ
  • V - 60 աշակերտ
  • VI - 61 աշակերտ
  • VII - 41 աշակերտ
  • VIII - 39 աշակերտ
  • IX - 42 աշակերտ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հայաստանի Հանրապետություն,
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, 
Եղիշե Չարենցի փողոց
Հեռախոս + 374 312 38967

Կայքի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Գյումրու N 41 դպրոցին: Կրկնօրինակելու կամ արտատպելու դեպքում կտուգանվեք ըստ համապատասխան օրենքի ուժով:

 

Գյումրու N 41 հիմնական դպրոց © 2016-2018